Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsvarsministermøte i NATO:

- Allierte land vil støtte hverandre også gjennom koronakrisen

- Det er sentralt at vi ikke lar koronakrisen gå ut over sikkerheten vår. NATO opprettholder derfor sin operative evne og beredskap selv i disse pandemiske krisetider. Vi står sammen i NATO, og hjelper hverandre der vi kan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på vei inn til NATO-møtet om koronasituasjonen.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på vei inn til NATO-møtet om koronasituasjonen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

15. april gjennomførte forsvarsministrene i NATO en videokonferanse for å diskutere hvordan medlemslandene håndterer koronasituasjonen.

- Norge er sammen med resten av landene i NATO i en alvorlig og ekstraordinær situasjon. Vi står overfor de samme utfordringene, og det er nyttig å dele erfaringer mellom landene. Vi vil arbeide videre med hvordan vi kan støtte hverandre videre, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norge donerer medisinsk forbruksmateriell for to millioner kroner til Nord-Makedonia, som nylig ble tatt opp som NATO-medlem. Norge er også med i NATO-programmet som sikrer tilgang til transportfly som er blitt benyttet til å frakte medisinsk utstyr til allierte land.

- Vi vil nå se på om vi kan bidra mer og på andre måter. NATOs øverstkommanderende i Europa (SACEUR) har fått i oppdrag å se på hvordan NATO kan bidra, og vi vil følge dette arbeidet videre, sier Bakke-Jensen.

Forsvarets hovedoppdrag er å forsvare Norge og ivareta vår suverenitet, sikkerhet og selvstendighet.

- Forsvarets operative evne skal opprettholdes, også gjennom koronakrisen. På samme måte er det viktig at vi i NATO opprettholder aktiviteten og arbeidet med å styrke alliansen, også ut over det som gjøres i forbindelse med krisen. Vi trenger fortsatt en sterk forsvarsallianse med godt planverk og robuste styrker. Det er grunnleggende for vår sikkerhet at NATO har troverdig forsvarsevne og avskrekkingsevne, sier han.

Program og bilder fra NATO: https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_175039.htm

Til toppen