Forsvarsministermøtet i NATO 26.-27. februar

Tilbyr NATO å øve i Norge i 2018

Afghanistan og Ukraina var sentrale tema på Natos forsvarsministermøte som ble avholdt 26. og 27. februar. Møtet ga også viktige føringer for det videre arbeidet før Nato-toppmøtet i september. En hovedsatsning i NATO for tiden er å styrke øvelses- og treningssamarbeidet, som skal bidra til å ivareta og forbedre alliansens evne til militært samvike. Norge tilbyr nå å være vertskap for høyprofiløvelsen til NATO i 2018.

Bildet er fra møtet i det nordatlantiske rådet 26. februar 2014 hvor forsvarsministrene i NATO møttes for diskusjoner om blant annet Afghanistan og Ukraina (foto: NATO).

Tilbyr NATO å øve i Norge i 2018
Som et ledd i å vedlikeholde alliert interoperabilitet og beredskap etter avslutningen av ISAF-operasjonen i Afghanistan, vil NATO i årene som kommer øke omfanget av felles øvings- og treningsvirksomhet. Toppmøtet i Chicago i 2011 vedtok flere tiltak som bidrag til alliert forsvarsevne. Sentralt var det såkalte Connected Forces Initiative, hvor øving og trening er et sentralt element.

Som et ledd i økt fokus på øving og trening vil det, med start i 2015, bli gjennomført såkalte høyprofiløvelser hvert tredje år. Øvelsen i 2015 vil bli avholdt på og rundt den iberiske halvøy. NATO ønsker at disse øvelsene skal gjennomføres med balanse mellom alliansens geografiske områder. Norge har lang tradisjon for å være vertskap for omfattende allierte militære øvelser. Norge tilbyr nå NATO å øve i Norge i 2018.

- Et konkret eksempel på en hovedsatsning, er å styrke øvelses- og treningssamarbeidet, som skal bidra til å ivareta og forbedre alliansens evne til militært samvike. Derfor tilbød jeg at Norge kan være vertskap for den store Nato-øvelsen i 2018, sier Eriksen Søreide.

Må planlegge for flere alternativer i Afghanistan
-Det er avgjørende at afghanske myndigheter nå signerer sikkerhetsavtalene med USA og NATO. Vi ser behov forå videreføre det arbeidet vi er i gang med både når det gjelder opplæring, undervisning og trening, men vi er avhengige av en invitasjon fra afghanske myndigheter noe denne avtalen vil gi. I påvente av en signering må vi planlegge for flere alternativ - også en nulløsning der alle internasjonale styrker trekkes ut. Vi har oppnådd mye, men det er fortsatt behov for rådgivning, utdanning og mentorering slik at den afghanske sikkerhetssektoren forblir robust nok til å klare seg selv på sikt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det arbeides nå for fullt med å forberede det kommende Nato-toppmøtet i september der den viktigste saken blir den videre innretningen for Nato etter at ISAF-operasjonen i Afghanistan avsluttes i 2014. Hovedtemaet blir å følge opp vedtakene fra toppmøtet i Chicago i 2012 som skal bidra til å styrke alliansens politiske relevans og forsvarsevne.

NATO beklager de tragiske tapene av liv i Ukraina
I går ble det kjent at Russland øver i nærheten av grensen til Ukraina. NATO følger situasjonen nøye.

-Situasjonen i Ukraina er den viktigste sikkerhetsutfordringen i Europa i dag. NATO beklager de tragiske tapene av liv, men vi er glade for at forhandlingene har beredet grunnen for en fredelig løsning. Nato anerkjenner Ukrainas væpnede styrker for at de ikke har gått inn i konflikten, slik vi har sett i andre land, sier Eriksen Søreide.
I møtene ble det også understreket at det nå er ukrainerne selv som må få velge sin egen fremtid. Den politiske prosessen frem mot å finne en varig løsning må være inkluderende, basert på demokratiske verdier, respekt for menneskerettighetene, minoriteter og basert på lov og rett.

- NATO og Ukrainas samarbeid vil fortsette i de samme rammene som vi har hatt gjennom Nato-Ukraina-kommisjonen siden 90-tallet, og vi vil fortsette å støtte Ukrainas fulle territorielle suverenitet og uavhengighet. Alle land har rett til å øve sine styrker, også Russland, men i denne situasjonen må vi alle være ekstra kloke og opptre ansvarlig, sier forsvarsministeren.

Bilde fra forsvarsministermøtet i NATO 26. - 27. februar
Et uformelt gruppefoto av de kvinnelige forsvarsministrene på møtet: Mimi Kodheli (Albania), Jeanine Hennis-Plasschaert (Nederland), Ursula von der Leyen (Tyskland), Ine Eriksen Søreide (Norge) og Roberta Pinotti (Italia). Foto: NATO.
Til toppen