NATOs generalsekretær besøkte Forsvaret

-NATO er viktigere for vår sikkerhet enn på lenge, og jeg er veldig glad for å ha NATOs  generalsekretær med meg hit til Bodø, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ønsket NATOs generalsekretær velkommen til Bodø. Foto: Marita Isaksen Wangberg, FD.

3. juni innledet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sitt norgesbesøk i Bodø. Stoltenberg besøkte Forsvaret på Bodø hovedflystasjon, der han fikk se en demonstrasjon av jagerflyene Norge har på beredskap for NATO. Han fikk også orienteringer om blant annet nordområdene.

-Sikkerhetssituasjon i Europa og våre nærområder er endret. Russlands militære aggresjon i Ukraina, sammen med landets økte militære kapasitet og aktivitet, er særlig bekymringsfullt. Spesielt moderniseringen av Russlands nordflåte har gjort at nordområdene igjen har fått en storstrategisk betydning for transatlantisk og europeisk sikkerhet. I denne situasjonen er NATO viktigere for vår sikkerhet enn på lenge. Samtidig er det helt klart at vi også må investere i egen sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Illustrasjonsbilde fra da NATO-sjef Jens Stoltenberg besøkte Norge og Forsvaret i juni 2015. Foto: Marita Isaksen Wangberg, FD.På beredskap
Hun understreker at det er viktig for Norge å bidra til å gjøre NATO relevant og å styrke Alliansens forsvarsevne.
-Dette gjør vi blant annet gjennom at Telemark bataljon står på høy beredskap i NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke, og at de trener og øver hos våre østlige allierte. Vi gjør det også gjennom norske bidrag med F-16 til luftovervåkning i Baltikum, sier hun.

Norge prioriterer også aktiv norsk deltakelse i alliert øvingsvirksomhet – både hjemme og ute. Norge skal være vertskap for NATOs storøvelse i 2018.

Styrker Forsvaret
Norge støtter Wales-toppmøtets erklæring om forsvarsutgifter, det vil si den langsiktige målsetningen om å bruke at minimum 2 % av BNP skal brukes på forsvar, og at minst 20 % av forsvarsbudsjettene skal brukes på investeringer.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på offisielt besøk til Norge 3.-5. juni. Han starter sitt besøk hos Forsvaret i Bodø. Foto: Marita Isaksen Wangberg, FD.


-Denne regjeringen har økt forsvarsbudsjettene, og det skal vi fortsette med. Vi fortsetter også investering i de riktige, moderne militære kapasitetene, og bruker nå over 20 % på investeringer. Dette er viktige bidrag til NATOs samlede beredskap og operative evne. Norge arbeider for å holde NATO relevant på mange måter. Det viktigste er kanskje at Norge tar sikkerhet og forsvar på alvor. Vi skal videreutvikle et Forsvar som ar ansvar i våre egne områder, og som samtidig bidrar til NATOs felles sikkerhet, sier hun.

Forsvarsministeren understreker at utviklingen av den nye langtidsplanen er helt avgjørende for den fremtidige innretningen av Forsvaret.

-Det er utvilsomt behov for en betydelig styrking av forsvarsevnen. Den styrkingen må gjøres uavhengig av Russlands siste utvikling. Jeg mener at en ny innretning av Forvaret er en nødvendig investering i norsk sikkerhet, og i NATOs kollektive sikkerhet. Norge tar rollen som alliert svært alvorlig, avslutter Ine Eriksen Søreide.

 

Les også nettsaken på forsvaret.no.

Til toppen