NATOs generalsekretær til Bodø

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, kommer på offisielt besøk til Norge 3.-5. juni. Han starter sitt besøk hos Forsvaret i Bodø.

 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og generalsekretær Jens Stoltenberg på forsvarsministermøtet i NATO 5. februar 2015. Foto: NATO

-  Det er viktig for Norge å bidra til NATO. Vi utfører blant annet viktige oppgaver for alliansen gjennom å bygge situasjonsforståelse i nordområdene og å ha jagerfly på beredskap. Vi ser frem til å vise generalsekretæren i NATO våre kapasiteter, og til å diskutere de sikkerhetspolitiske utfordringene vi ser rundt oss, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

 Generalsekretæren vil besøke Bodø hovedflystasjon der han blant annet får demonstrert Norges bidrag til NATO Quick Reaction Alert (QRA). Han vil møte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga Lunde. Generalsekretæren vil bli orientert om QRA og om situasjonen i nordområdene.

Priv til red:
Media inviteres til å se demoen av QRA og å snakke med NATOs generalsekretær, forsvarsministeren og sjef FOH i etterkant av demonstrasjonen.

Påmelding til Forsvarsdepartementet ved Marita I. Wangberg, miw@fd.dep.no eller 90512319, innen kl. 16 tirsdag 2. juni.

Kontaktperson i Luftforsvaret: Sigurd Tonning Olsen,  stonningolsen@mil.no eller 48865018.

Oppmøte i hovedporten til Bodø hovedflystasjon onsdag 3. juni 15.30.

QRA-demo kjøres litt etter kl 16. Medieopplegget avsluttes rundt kl 16.50.

 

Til toppen