Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Naturpanel går inn i viktig fase

Denne uken er land fra hele verden samlet i Bonn for å bli enige om det videre arbeidet under det globale vitenskapspanelet for natur.

Kunnskap er grunnlaget for gode politiske beslutninger. På samme måte som  FNs klimapanel skal naturpanelet (IPBES- Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services) gi et felles kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer. Utvikling av kunnskap er et globalt felles løft. I arbeidet i naturpanelet går eksperter fra hele verden sammen om å løse oppgaver i grenselandet mellom vitenskap og politikk. Ekspertene skal utrede hvordan det står til med verdens natur, årsaker til utviklingen og peke på mulige politikkvalg som kan gjøres av verdens land for å sikre at naturen ivaretas for framtida.

Det globale panelet er allerede i gang med sitt arbeid. Den første utredningen som kommer, handler om pollinering. Nå skal arbeidet tas videre ved å lage utredninger for alle de fire regionene i verden samt flere tematiske utredninger. Disse skal danne grunnlaget for den globale utredningen og flere tematiske utredninger. Den globale utredningen skal være ferdig i 2018/2019.

Norges rolle i arbeidet

Gjennom medlemskap i naturpanelet drar Norge nytte av internasjonalt forsknings – og utredningsarbeid med fokus på naturmangfold og økosystem tjenester. Norge har bidratt til den tidlige fasen av dette arbeidet, både i form av eksperter og pengestøtte, samt støtte til kapasitetsbygging via støtteenheten ved Miljødirektoratet i Trondheim.

Naturpanelet utløser masse ubetalt dugnadsarbeid fra de involverte forskere og eksperter, og Norge og andre land vil ha stor nytte av kunnskapen som grunnlag for politikkutvikling i tiden fram mot 2020 og etterpå.

I løpet av perioden 2014-2018, vil IPBES gi oss mer kunnskap om bl.a.:

  • Pollinering og matproduksjon
  • Fremmede arter
  • Forringelse av landareal og jordsmonn
  • Hvordan gjennomføre gode miljøevalueringer, metodeutvikling knyttet til bl.a. verdsetting og bruk av scenarier i politikkutviklingen
  • Stor global utredning basert på regionale utredninger

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratets nettsider og på Naturpanelets hjemmesider.

 

Til toppen