Naturskadeerstatning etter flommen i Sør-Norge

Har du, eller noen du kjenner, fått skader på eiendommen etter flommen i Sør-Norge? Den statlige naturskadeordningen kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre med en privat forsikringsordning.

Skader på blant annet boliger og fritidshus, garasjer og hageanlegg kan i de fleste tilfeller dekkes gjennom ditt forsikringsselskap. Den statlige naturskadeordningen kan dekke skader det ikke er mulig å forsikre med en privat forsikringsordning, for eksempel på private veier, broer og jordbruksarealer.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for den statlige naturskadeordningen. For å søke om erstatning er det viktig å huske på at fristen for å søke er tre måneder etter at skaden oppstod. Søknaden må dokumenteres med gode bilder, kart og anbud.

Flomskader.
Flomskader. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen