Naturskadeerstatning for 176,5 millioner kroner i 2014

Statens naturskadefond erstatter naturskader hvor det ikke er mulig å forsikre objektet. I 2014 ble 176,5 millioner kroner gitt i statlig naturskadeerstatning.

Naturskader hvor det ikke er mulig å forsikre objektet, som på private arealer, veier og dyrka mark, blir erstattet av Statens naturskadefond. I 2014 ble det gitt erstatning for 176,5 millioner kroner til 2114 innbyggere.

Flom var den klart største skadeårsaken i 2014, og skaden var størst på veier og broer. Andre skadeårsaker var storm, flomskred og jord og leirskred.

Landbruksdirektoratet er en av Landbruks- og matdepartementets underliggende etater. De jobber med å sette landbruks- og matpolitikken ut i live.

Til toppen