Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nepal: Ny grunnlov og historiske valg

For første gang i historien har Nepal gjennomført demokratiske valg på lokalt nivå, provinsnivå og nasjonalt nivå. Landet fikk ny grunnlov i 2015, og med dette er Nepal i ferd med å ferdigstille en 20 år lang freds- og grunnlovsprosess. 7.-8. mars besøkte utviklingsminister Nikolai Astrup landet.

- Jeg vil gratulere Nepal som for første gang i landets historie har gjennomført demokratiske valg på lokalt nivå, provinsnivå og føderalt nivå, sier utviklingsminister Astrup.

Utviklingsministeren åpner ny skole i Nepal. Foto: Siri R. Svendsen, UD
Utviklingsminister Nikolai Astrup holder hilsningstalen ved åpningen av en ny skole i Nepal. Foto: Siri R. Svendsen, UD

Norge er en langsiktig partner for Nepal og støtter utviklingen i landet med omlag 250 millioner kroner årlig. I tillegg bidrar vi gjennom multilaterale organisasjoner og fond, som FN, med støtte som i 2016 utgjorde om lag 120 millioner kroner. Norge ga også 230 millioner kroner i humanitær bistand etter jordskjelva som ramma Nepal i april og mai 2015.

Under besøket møtte utviklingsminister Astrup nyutnevnt statsminister K.P. Oli og finansminister Y.R. Khatiwada, samt lederen for det ene regjeringspartiet, Pushpa Kamal Dahal. I tillegg møtte han representanter fra sivilt samfunn, og FN ved stedlig koordinator Valerie Julliand.

Gjenoppbygging av skoler etter jordskjelvene i 2015

Utdanning er et av hovedsatsingsområdene for Norge i Nepal, i tillegg til styresett og ren energi. Under besøket åpnet utviklingsministeren én av de 36 skolene Norge har finansiert oppbyggingen av etter jordskjelvene i 2015, satt i stand av Forut og lokal samarbeidspartner Cwin. Nepal har hatt god fremgang på utdanningsfeltet. I dag er over 95 prosent av barna i landet på skolen, en oppgang fra 81 prosent i 2009.

Elever på norskfinansiert skole i Dolakha, Nepal. Foto: Siri R. Svendsen, UD
Elever på norskfinansiert skole i Dolakha, Nepal. Foto: Siri R. Svendsen, UD

Ren energi

Nepal har et estimert lønnsomt vannkraftpotensial på 42.000 MW, men har kun installert kapasitet på i underkant av 1000 MW. Utviklingsministeren besøkte ett av de to første vannkraftverkene finansiert via private utenlandske investeringer i Nepal, det Statkraft-bygde Khimti-kraftverket. Kraften herfra dekker tolv prosent av energibehovet i Kathmandu.

Klimaendringer

Hindu Kush/Himalaya-fjellene omtales gjerne som «den tredje pol», eller Asias vanntårn. Nær to milliarder mennesker får sitt vannbehov dekket fra elvesystemene som har sitt utspring i disse fjellene med sine ca. 60.000 isbreer. Klimaendringene i fjellene skjer raskere enn det globale gjennomsnittet. Dette fører til økt fare for naturkatastrofer og ustabil vannføring i elvene. Klimaendringene har også konsekvenser for landbruket i landet.

Norge har siden 2008 støttet Icimod, International Centre for Integrated Mountain Development, med 267 millioner kroner. Under besøket signerte utviklingsministeren en ny avtale med organisasjonen om støtte i fem nye år. Formålet er å styrke bærekraftig utvikling i fjellregionen gjennom inkluderende fattigdomsbekjempelse, kunnskapsutvikling og regionalt samarbeid.

Utviklingsminister Nikolai Astrup suignerte ny avtale med Icimod. Foto: Siri R. Svendsen, UD
Utviklingsministeren med den nysignerte avtalen med Icimod. Foto: Siri R. Svendsen, UD

 

Til toppen