Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utviklingsminister Astrup deltar i FNs generalsekretærs høynivåpanel om digitalt samarbeid

Utviklingsminister Nikolai Astrup har blitt invitert av FNs generalsekretær Guterres til å delta i et høynivåpanel om digitalt samarbeid.

- Det ligger et enormt potensiale i å bruke digital teknologi for å fremme bærekraftig utvikling. Nye teknologier kan bidra til å øke velferden til mennesker over hele verden, men bringer samtidig med seg en rekke nye utfordringer. Jeg ser frem til å delta i panelet FNs generalsekretær nå har satt ned for å se på hvordan potensialet kan utnyttes samtidig som utfordringene kan håndteres på en god måte, sier utviklingsminister Nikolai Astrup. 

Bakgrunnen for at panelet nå blir opprettet, er det potensialet digital teknologi har for å bidra til bærekraftig utvikling og for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Samtidig bringer den nye teknologien med seg et helt sett med nye utfordringer. Dette skjer i en kontekst hvor eksisterende internasjonale samarbeidsmekanismer ikke i tilstrekkelig grad er satt opp til å utnytte mulighetene og møte utfordringene ved den nye teknologien.

Panelet skal blant annet bidra ved å kartlegge trender i utviklingen og bruken av digital teknologi, identifisere kunnskapsgap, fremme interdisiplinært samarbeid og presentere konkrete forslag for hvordan det internasjonale samarbeidet kan styrkes på det digitale området.  Panelet skal konsultere bredt og presentere sine anbefalinger til FNs generalsekretær om ni måneder.

Panelet ble lansert av FNs generalsekretær Guterres i New York i dag. Panelet vil bli ledet i fellesskap av Melinda Gates (The Bill and Melinda Gates Foundation) og Jack Ma (grunnlegger av Alibaba-gruppen). Panelet vil bestå av 20 personer med bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, sivilt samfunn, akademia og teknologiske miljøer, og representerer ulike deler av verden.

Les pressemeldingen fra FNs generalsekretær her

Til toppen