Feil om norsk nedrustningspolitikk

I en artikkel i Aftenposten 2. april fremføres det påstander om regjeringens nedrustningspolitikk som er grovt misvisende.

Overskriften hevder at Norge boikotter forhandlingene om et forbud mot kjernevåpen som startet i FN i forrige uke. Vi boikotter ikke forhandlingene, men har valgt å ikke delta fordi vi ikke støtter fremgangsmåten. Dette er en vesentlig forskjell både i logikk og terminologi.

Et forbud mot kjernevåpen, der de landene som har slike våpen ikke er med, bringer oss ikke nærmere målet om en verden uten kjernevåpen. Det finnes dessverre ingen snarveier: Veien går gjennom praktiske, effektive og reelle nedrustningsinitiativ.

Norges linje er i tråd med våre allianseforpliktelser. Vi kan ikke ha en politikk i NATO og en annen i FN. NATO støtter målet om en verden uten kjernevåpen, men slår samtidig fast at den vil være en kjernefysisk allianse så lenge disse våpnene eksisterer. Dette er beslutninger Norge har vært med på å fatte og som vi står ved. En situasjon hvor NATO skulle binde seg til å avskaffer sine kjernevåpen uten at andre land avskaffer sine, er potensielt sett farlig og ustabil.

En anonym FN-ambassadør påstår i Aftenposten at Norge ikke lenger er en pålitelig partner fordi vi ikke deltar i forbudsforhandlingene. En slik uttalelse faller på egen urimelighet. Tvert om høster Norge anerkjennelse også fra statene som står i spissen for forbudsforhandlingene for konkrete nedrustningsinitiativer som gir resultater.

Vår innsats for verifikasjon av nedrustning er helt avgjørende for å skape tillit for fremtidige styrkereduksjoner. Norge er pådriver for å få stanset fremstilling av spaltbart materiale for våpenformål og bygget ned eksisterende lagre. Vi støtter aktivt opp om prøvestansregimet og slutter opp om initiativer for å redusere kjernevåpnenes rolle i sikkerhetspolitikken. Regjeringen bidro i fjor vinter med kritisk innsats for å få atomavtalen med Iran til å tre i kraft. Slike og andre praktiske tiltak er helt vesentlige for å legge grunnlaget for nye kjernefysiske kutt. Dette er i tråd med Stortingets enstemmige vedtak våren 2016, som sier at Norge skal arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen og bidra til gjennomføringen av Ikkespredningsavtalens (NPT) forpliktelser, innta en aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeidet langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet. Vedtaket ligger til grunn for regjeringens arbeid med nedrustning og ikke-spredning.

Til toppen