Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NEFAB-rådet møttes i Oslo

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

NEFAB-rådet møttes for fjerde gang i Oslo, 27. november 2013. Rådet drøftet spørsmål om ytelseskrav, engelsk som luftromspråk, samarbeid med andre land og den videre utviklingen av NEFAB-samarbeidet.

NEFAB-rådet er det øverste besluttende organet i NEFAB (North European Functional Airspace Block). Samferdselsdepartementet har formannskapet i NEFAB-rådet det første året av NEFAB-samarbeidet.

På møtet deltok representanter for samferdselsdepartementene i de 4 deltagende stater – Estland, Finland, Latvia og Norge. I tillegg deltok representanter for forsvarsdepartementene i Finland og Norge, lederne i de tre NEFAB-komitéene, lederne i styringsorganene for samarbeidet mellom Avinor og utøvere av flysikringstjenester i de andre landene. 

-  Vi har gjennomført fire vellykkede møter i løpet av det første året av vårt formelle samarbeid. På samtlige møter har vi hatt nyttige drøftinger av spørsmål som er viktige for den videre utviklingen av samarbeidet, sier formann i NEFAB-rådet, ekspedisjonssjef Ottar Ostnes i Samferdselsdepartementet.

Ytelseskrav og språk ble diskutert
Det viktigste temaet på møtet var ytelseskravene som skal vedtas gjennom det europeiske ytelsesstyringsregimet, for årene 2015-2019. Rådet vedtok en foreløpig felles posisjon i denne saken. Rådet drøftet også hvordan man skal gå frem for å utvikle samarbeidet i årene som kommer, i lys av ytelseskravene.

Det ble også diskutert muligheter for å anvende engelsk som eneste språk i deler av luftrommet i NEFAB-statene. Rådet konkluderte med at det er juridisk mulig å gjennomføre dette, og uttalte at det er et mål å vedta de nødvendige nasjonale tiltak innen utgangen av 2015.

Mer effektiv lufttrafikkstyring
Rådet ble orientert om arbeidet med å forberede implementering av nye og mer effektive hjelpemidler for lufttrafikkstyring, som er utviklet av EUROCONTROL for samordning mellom sivil og militær bruk av luftrommet. (Analyse- og informasjonsprogrammer som kalles ”LARA” og ”PRISMIL”.)

Samarbeid med Danmark og Norge
Samarbeidet med Danmark og Sverige ble diskutert. Det ble lagt frem en statusrapport for forberedelsene til etablering av et ”Free Route Airspace” konsept for styring av flytrafikken i luftrommet over de seks statene innen utgangen av 2015. Rapporten viste at arbeidet går som planlagt.

Fremtidig samarbeid med Russland?
Samarbeid med Russland er også et tiltak som vil bli fulgt opp innenfor rammen av NEFAB-samarbeidet. Alle NEFAB-statene er naboland til Russland. Derfor er harmoniserte regelverk og fremgangsmåter noe som er ønskelig å utvikle til gjensidig nytte.

Estland har formannskapet i 2014.

Mer informasjon om NEFAB finnes på nettsiden:  www.nefab.eu
Se felles pressemelding, her.
Se også egen artikkel på regjeringen.no om NEFAB og funksjonelle luftromsblokker, her.