Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nettportalen "Nora" skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lanserte i dag den nye nettportalen "Nora". Portalen er et av flere verktøy i kampen mot negativ sosial kontroll. – Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv. Regjeringen setter nå inn nye tiltak for å hjelpe de som blir utsatt for negativ sosial kontroll. Med portalen "Nora" skal flere lære om negativ sosial kontroll, få vite mer om rettigheter man har og hvem man kan kontakte for å få hjelp, sier Sanner.

Negativ sosial kontroll er definert som ulike former for kontroll, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer.

IMDi har utviklet nettstedet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På "Nora" kan ungdom se historier om hvordan det er å leve med negativ sosial kontroll, hvilke rettigheter man har og hvem man bør snakke med hvis man trenger hjelp.

Unge som utsettes for tvangsekteskap eller etterlates i utlandet mot sin vilje skal få bedre hjelp. Gjennom å formidle historier kan vi hjelpe utsatte ungdommer til bedre å forstå sin egen situasjon, og til å oppsøke hjelp, sier Sanner.

I arbeidet med å utvikle nettstedet har IMDi innhentet informasjon og tilbakemelding fra de ungdommene nettsiden henvender seg til.

Hjelp til å forstå egen situasjon

Regjeringen har gjennom flere år arbeidet for å forebygge og bekjempe at barn og unge som bor i Norge utsettes for tvang, vold og frihetsberøvelse. Stadig flere ungdommer tør å si ifra, og tar kontakt med hjelpeapparatet. Men arbeidet er krevende og mye gjenstår, ikke minst arbeidet opp mot foreldre.

I Norge er det stemmer fra minoritetsmiljøene som har ledet an i samtalen om tvang og negativ sosial kontroll. Dette er modige ungdommer som tar et oppgjør med tvangsekteskap, frihetsberøvelse eller press. De har min og regjeringens fulle støtte. Vi skal sørge for at jentene og guttene som kommer etter dem ikke trenger å kjempe den samme frihetskampen, sier Sanner.

Fakta om nettstedet "Nora"

  • Navnet Nora er inspirert av Ibsens Nora – og Noora fra Skam. Dessuten betyr navnet lys på arabisk
  • Nettstedet skal være en ressurs både for ungdommer og for alle som er i kontakt med utsatte barn og unge gjennom jobb eller frivillig arbeid.
  • På "Nora" finner man også lenker til undervisningsmateriale, veiledere og andre støtteverktøy som er til nytte for hjelpeapparatet.
  • Nettstedet skal videreutvikles med mer støtte- og læringsressurser for hjelpeapparatet, og informasjon rettet mot flere målgrupper som foreldre og nyankomne innvandrere.

Lenke: www.imdi.no/nora

Regjeringen har

  • Laget handlingsplan mot negativ sosial kontroll, med 28 tiltak.
  • Økt antall minoritetsrådgivere på skolene. Nå er det 38 minoritetsrådgivere fordelt på 15 fylker. 
  • Bidratt med forsterket støtte til tiltak for å endre holdninger og praksis i berørte miljøer, gjennom frivillige organisasjoners arbeid.
  • Igangsatt et arbeid for å styrke rettsvernet for utsatte gjennom mulighet for tilbakeholdelse av pass for barn og unge som står i fare for å bli etterlatt i utlandet eller tvangsgiftet
  • Det innføres obligatorisk foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, slik at foreldre kan være en god støtte for sine barn i det norske samfunnet.

 

Til toppen