NFD overtar forvaltningen av statens eierskap i Posten Norge AS

I statsråd i dag er det vedtatt at forvaltningen av statens eierskap i Posten Norge AS fra 1. januar 2017 skal overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Posten Norge AS driver i dag post- og logistikkvirksomhet i fullt konkurranseutsatte markeder, på forretningsmessig grunnlag. Regjeringen mener at statens eierskap i forretningsmessige selskaper bør forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger.

Til toppen