Bidrar til NATOs beroligelsestiltak i Baltikum og Polen

Norge vil sende til sammen seks stabsoffiserer til NATOs nye kommando og kontrollenheter i Baltikum og et multinasjonalt hovedkvarter i Polen, som alle er del av NATOs styrkestruktur.

På NATO-toppmøtet i Wales i september 2014 ble det besluttet å etablere seks NATO Force Integration Units (NFIUer) for å styrke evnen til å planlegge for, og ta i mot eventuelle allierte forsterkningsstyrker i en kollektiv forsvarsramme  i seks østlige medlemsland: Estland, Latvia Litauen, Polen, Bulgaria og Romania. Dette gjøres som en del av NATOs arbeid for å bedre alliansens reaksjonsevne.

Norge vil sende fire stabsoffiserer til NATOs nye kommando og kontrollenheter. De norske bidragene skal gå til Estland og Latvia, snarest og senest 1. januar 2016. Norge tilbyr også to stabsoffiserer til det multinasjonale korpshovedkvarteret i Szczecin, Polen fra 1. januar 2016.

Ikke permanent
Under NATOs forsvarsministermøte i februar i år ble det besluttet at hver av NFIUene skal bestå av 40 militære stabsstillinger. Rundt 20 blir bemannet av vertsnasjonen, og resten av øvrige allierte. Dette skal ikke være permanente enheter, men de vil bestå så lenge situasjonen krever det.

-  Disse enhetene gir et klart politisk signal om NATOs kollektive evne og vilje, og vil fungere som et beroligende tiltak overfor de berørte allierte. Vi har et tett samarbeid med Estland og Latvia, og det er derfor ønskelig å tilby norske offiserer til hovedkvarterene der, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hovedkvarter i Polen
HQ Multinational Corps North East (HQ MNC NE/korpshovedkvarteret) i Szczecin i Polen vil ha et særskilt ansvar for de fire nordlige NFIUene. Samtidig vil korpshovedkvarteret i Szczecin kunne få en særlig rolle dersom NATOs hurtige utrykningsstyrker (NATO Response Force – NRF) settes inn i operasjoner eller øvelser i korpsets ansvarsområde i nordøst.

- Derfor er det spesielt relevant for Norge å delta med personell ved hovedkvarteret i Szczecin, sier forsvarsministeren.

Til toppen