Historisk arkiv

Nina Refseth tilsatt som filmdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Den nye virksomheten på filmfeltet:

Den nye filmdirektøren, Nina Refseth, vil få ansvar for omlag 100 ansatte og ha et samlet driftsbudsjett på 100 millioner kroner og over 300 millioner kroner i tilskuddsmidler. Den nye virksomheten skal være statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.


Den nye filmdirektøren, Nina Refseth, vil få ansvar for omlag 100 ansatte og ha et samlet driftsbudsjett på 100 millioner kroner og over 300 millioner kroner i tilskuddsmidler. Den nye virksomheten skal være statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

Nina Refseth kommer fra stillingen som forlagsdirektør og daglig leder i Stiftinga Det Norske Samlaget, hvor hun har vært ansatt siden 2004. Refseth har videre vært redaksjonssjef i Universitets- og høgskoleavdelingen, samt redaktør i Bokklubben Krim og Spenning. Hun er utdannet cand.philol med hovedfag i idéhistorie. Refseth har en rekke verv, i m.a. som medlem i Rådet for Lillehammer Litteraturfestival, Den norske Forleggerforening, NORLAs faglige råd m.m.

Nina Refseth skal rapportere direkte til et styre oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet. Den første oppgaven hennes blir, i samarbeid med interrimstyret, å forme organiseringen av den nye virksomheten.  Virksomheten skal forvalte tilskuddsordninger og andre virkemidler for bl.a utvikling, produksjon og distribusjon av norske audiovisuelle produksjoner. Institusjonen skal videre arbeide aktivt for å fremme filmkulturen og den norske filmarven til et bredt publikum.

Som ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 22 (2006-2007), Veiviseren for det norske filmløftet, skal det etableres en ny virksomhet på grunnlag av Norsk Filminstitutt, Norsk Filmfond og Norsk Filmutvikling.

Faktaark om den nye virksomhetens oppgaver

Til toppen