Historisk arkiv

Norge fordømmer Nord-Koreas prøvesprengning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nord-koreanske myndigheter har i en offisiell erklæring sagt at de har gjennomført en vellykket kjernefysisk prøvesprengning. Norge er dypt bekymret for den regionale sikkerheten i Øst-Asia.

Nord-koreanske myndigheter har i en offisiell erklæring sagt at man gjennomførte en vellykket kjernefysisk prøvesprengning i natt norsk tid.  

- Norge fordømmer den nordkoreanske prøvesprengningen på det sterkeste. Vi er dypt bekymret for at dette vil medføre en ytterligere svekkelse av den regionale sikkerheten i Øst-Asia. Prøvesprengningen er et alvorlig brudd på normene mot kjernefysisk testing i Prøvestansavtalen, og kan alvorlig svekke det internasjonale arbeidet for ikke-spredning og nedrustning av atomvåpen, sier Støre. 

- Prøvesprengningen strider også klart mot målet om å oppnå en politisk forhandlingsløsning om Nord-Koreas atomvåpenprogram. Jeg oppfordrer Nord-Korea til å avstå fra ytterligere destabiliserende handlinger, og henstiller alle involverte parter om å gjenoppta den politiske dialogen så snart som mulig. Nord-Korea har et særlig ansvar. Prøvesprengningen viser at det haster med å få Prøvestansavtalen til å tre i kraft, sier utenriksministeren. 

Norge gir ikke langsiktig bistand til Nord-Korea, men har over tid gitt humanitær bistand til landet blant annet gjennom Røde Kors og Verdens matvareprogram (WFP). 

- Norges humanitære engasjement i Nord-Korea består hovedsaklig av medisiner og mat, og bidrar til å avhjelpe reell humanitær nød i en hardt prøvet befolkning. Vårt humanitære engasjement vil derfor fortsette med en ramme på 30 millioner kroner i 2009, sier Støre.

Til toppen