Norge gir 30 millioner kroner i humanitær støtte til Jemen

- Vi er svært bekymret for den dramatiske utviklingen i Jemen. Konflikten rammer sivilbefolkningen hardt og det haster å få inn nødhjelp. Norge gir derfor 30 millioner kroner til akutt humanitær innsats, sier utenriksminister Børge Brende.

Den humanitære krisen forverres fra dag til dag. Utviklingen de siste ukene har fått alvorlige konsekvenser, og vil kunne skape en ny flyktningkrise. Det internasjonale Røde Kors og Flyktninghjelpen advarer mot en forestående katastrofe. I følge FN er mellom 500 og 600 mennesker drept og nesten 2000 såret de siste ukene. De reelle tallene er sannsynligvis høyere og øker raskt.

- Jeg oppfordrer alle parter i konflikten til å etterleve folkeretten, ikke minst humanitærrettens regler om beskyttelse av sivile, sykehus og skoler. I tillegg må de bidra til at nødhjelpen kommer fram til sivilbefolkningen, sier Brende.

På grunn av omfattende kamphandlinger både i hovedstaden Sanaa og den strategisk viktige havnebyen Aden, har FN og internasjonale organisasjoner trukket ut internasjonalt ansatte. Kun et knippe humanitære aktører er fremdeles til stede. Hjelpearbeidere fra Jemen Røde Halvmåne er blitt drept og tilgangen til den rammede befolkningen er vanskelig. Samtidig kommer det rapporter om overfylte sykehus, økende matpriser og vannmangel.

Den norske støtten vil primært gå til frivillige organisasjoner som fortsatt er i Jemen og som kan bistå sivilbefolkningen med helsehjelp, mat, vann og nødhjelpsutstyr.

Til toppen