Norge gir 50 millioner til nødhjelp i Sør-Sudan

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan er forverret som et resultat av tiltagende kamphandlinger i hele landet. Som alltid rammes sivilbefolkningen hardest. FN har bedt om øyeblikkelig hjelp til å håndtere den begynnende humanitære krisen i Sør-Sudan. Norge vil bidra med 50 millioner kroner til denne nødhjelpsappellen, sier utenriksminister Børge Brende.

- Den humanitære situasjonen i Sør-Sudan er forverret som et resultat av tiltagende kamphandlinger i hele landet. Som alltid rammes sivilbefolkningen hardest. FN har bedt om øyeblikkelig hjelp til å håndtere den begynnende humanitære krisen i Sør-Sudan. Norge vil bidra med 50 millioner kroner til denne nødhjelpsappellen. Vi følger situasjonen nært og vil vurdere ytterligere bidrag, sier utenriksminister Børge Brende.

I sin justerte nødhjelpsappell opplyser FN at det er behov for over en milliard kroner til å dekke mat, medisiner og andre humanitære behov til dem som er rammet av kamphandlingene i Sør-Sudan. FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA) opplyser at minst 90.000 mennesker er drevet på flukt de siste ti dagene. Mange av disse har søkt tilflukt i eller ved FN-leirer i Sør-Sudan.

- Det er positivt at FN raskt har kommet med en appell for å dekke de umiddelbare humanitære behovene i kjølvannet av kamphandlingene og urolighetene i Sør-Sudan. Dette gjør det mulig for de humanitære organisasjonene å hjelpe ofrene for konfliktene. Det er videre viktig at FN er til stede for beskytte sivilbefolkningen og sikre at hjelpen kommer frem. Arbeidet med å finne en politisk løsning på konflikten må fortsette med uforminsket styrke, hvis ikke kan situasjonen raskt forverre seg, sier Brende.

Utenriksdepartementet utbetalte i midten av desember 35 millioner kroner i tilleggsstøtte til Det internasjonale Røde Kors, Verdens matvareprogram og Flyktninghjelpen. Disse midlene brukes nå i hjelpeoperasjonen i Sør-Sudan. Norge bidrar også gjennom midler som allerede er bevilget til FNs nødhjelpsfond (CERF).