Nofima prøver ut nye matvarer fra lam og sau

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For å utvikle nye produkter av lam og sau kreves kunnskap om smak, forbrukernes ønsker og om hvilke faktorer som gir stabil kjøttkvalitet.

Det er markedsunderskudd på lammekjøtt i Norge i dag, mens er det vanskelig å få omsatt sauekjøtt. Samtidig er det viktig å oppmuntre sauehold for å bevare kulturlandskapet og hindre gjengroing. Det trengs innovasjoner som gjør det mulig å utnytte slaktene bedre.

Forskningen er en del av prosjektet «Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi» som eies av Nortura, og er finansiert av både Nortura og Norges forskningsråd. 

Sau på beite.
Nofima prøver ut nye matvarer fra lam og sau. Foto: Landbruks- og matdepartementet Foto: Foto: Landbruks- og matdepartementet