No Finish Line

Hilsen fra statsminister Erna Solberg til deltakerne på veldedighetsarrangementet No Finish Line i Oslo, 8. september 2016.

Vi trenger frivillige organisasjoner og ildsjeler med et engasjement som smitter og mobiliserer andre. 

Regjeringen deler Stine Sofies Stiftelses bekymring for barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold eller annen omsorgssvikt.  Vi står sammen i dette arbeidet.

Derfor er vi nå i gang med en opptrappingsplan som skal bidra til å bekjempe vold i nære relasjoner og vold og seksuelle overgrep mot barn. Barnehusene er styrket med 88 millioner bare i år, og vi har støtte det nye senteret for voldsutsatte barn, Stine Sofie Senteret med 15 millioner, for å nevne noe. 

Uten et godt samarbeid, mellom tjenester og mellom frivilligheten og det offentlige, kommer vi ikke langt i dette arbeidet. 

Å bekjempe vold og seksuelle overgrep er ikke en privatsak. Som enkeltmennesker må vi alle bry oss og være oppmerksomme på at vold og overgrep mot barn og unge skjer hver dag.  

Arrangementet i dag er med å rette søkelyset på et av samfunnets største problemer. Stine Sofie-stiftelsens arbeid, og markeringer som dette, bidrar til økt fokus og løfter debatten. Det er jeg sikker på at mange barn, unge og foreldre, ofre og pårørende setter stor pris på. 

En stor takk til alle som har gjort det mulig for store og små å være med å engasjere seg og være med å støtte opp en viktig innsats for en barndom uten vold. 

Lykke til med arrangementet!

Til toppen