Nøkkeloverrekkelse i Justis- og beredskapsdepartementet

Sted:

Ny just- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl får nøkkelen til sitt nye kontor av tidligere justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Du kan følge sendinga på regjeringen.no