Nord-Norge med innspill til EUs Arktis-politikk

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Nordland, Troms og Finnmark mener en EU-politikk for den arktiske regionen må utvikles med intensjon om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i regionen og i dialog med dem som lever der.

Fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, presenterte Nord-Norges innspill til EUs utvikling av en politikk for Arktis. Foto: Nord-Norges Europakontor

Nordland, Troms og Finnmark mener en EU-politikk for den arktiske regionen må utvikles med intensjon om å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i regionen og i dialog med dem som lever der.

Nord-Norges Europakontor arrangerte 29. november et seminar i Brussel om Nord-Norges perspektiver på utviklingen av EUs Arktis-politikk. I forbindelse med seminaret lanserte de tre nordligste fylkene en uttalelse eller et svar til EUs Arktis-meddelelse som ble lagt frem i sommer.

Nord-Norge vil delta i diskusjonene
- For oss som lever og jobber i nord er det viktig å kunne ta del i diskusjonene om utviklingen av en politikk som kan ha betydning for livet i Nord-Norge, sa fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard under seminaret. I innspillet understrekes det at regionen er positiv til EUs ønske om dialog, og at dialog med det regionale nivået, inkludert dialog med både lokalbefolkning og urfolk, er viktig.

Direktør Åsunn Lyngedal ved Nord-Norges Europakontor, som eies av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, understreker at det er viktig for regionen å øke kunnskapen i EU og Brussel om at norsk Arktis er annerledes enn for eksempel Grønlands eller Canadas Arktis.

- Vi er nesten en halv million innbyggere, har et annet klima og en annen næringsutvikling. Det er viktig for oss å vise frem at vi har dyktige fagfolk og et variert næringsliv i regionen, sier Lyngedal og viste til at de nettopp hadde innledere som Rein Hole fra Universitetet i Nordland og Stein Ovesen, stabssjef i Troms, som kunne illustrere dette.

- Et godt år for nordområdene i Brussel
Norges EU-ambassadør, Atle Leikvoll, åpnet seminaret som hadde deltakere fra Europaparlamentet, EUs utenrikstjeneste EEAS, flere arktiske lands representasjoner i Brussel så vel som norske og andre nordiske regionkontorer og organisasjoner.

Leikvoll var selv med da EUs høyrepresentant for utenriks og sikkerhetspolitikken, Catherine Ashton, i mars i år besøkte Svalbard og da daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre presenterte norsk nordområdepolitikk i Europaparlamentet og for det bredere Brussel-miljøet i våres. Leikvoll understreket at Norge og EU i dag stort sett har sammenfallende syn på muligheter og utfordringer i nordområdene.

Under seminaret presenterte Zuzanna Bienuk fra EEAS EUs arktiskmeddelelse. Hun understreket at hun var til stede først og fremst for å lytte til stemmer fra nord og få innspill til hvordan samarbeide med lokale og regionale aktører og andre innspill til videreutviklingen av EUs arktispolitikk. Hun understreket også det gode samarbeidet med Norge om nordområdene.

Direktøren for Nord-Norges Europakontor forteller at hun opplever at EU er åpen og imøtekommende, lytter og tar i mot innspill.

- Jeg oppfatter at EU er opptatt av ikke å gå i fellen av å se Arktis for mye utenfra, de ønsker å forstå regionen og spille en konstruktiv rolle, sier Lyngedal.

Les mer:
Uttalelsen fra de tre nordnorske fylkene kan leses her.
Den norske nordområdemeldingeni kortvesjon kan leses her.
EEAS og Kommisjonens felles meddelelse «Developing a European Union Policy towards the Arctic Region» kan leses her.

Til toppen