Nord-Trøndelag deler ut Beiteprisen 2013

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ved visse mellomrom delt ut pris til jordbruksføretak som har gjort ein særleg miljøinnsats. I år vil Fylkesmannen dele ut "Beitepris 2013".

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ved visse mellomrom delt ut pris til jordbruksføretak som har gjort ein særleg miljøinnsats.  I år vil Fylkesmannen dele ut "Beitepris 2013".

Dette for å få auka fokus på  verdien av god beitedrift. Prisen skal givast eit jordbruksføretak i Nord-Trøndelag som driv beiting av særleg god kvalitet med tanke på dyrevelferd, produksjon og skjøtsel av kulturlandskap.

Fem verdige kandidatar for prisen er nominert.

Kyr på biete.
Kyr på biete. (Foto: Anders Mona)