Norden - et forbilde for energisamarbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske energiministerne feiret 100 år med elkraftforbindelser i Norden i København tirsdag.

Det nordiske kraftsamarbeidet har vært viktig for utviklingen av et effektivt kraftsystem i Norden og Norge. I tiden fremover blir det viktig å forsvare sunne prinsipper og gode markedsmekanismer i den nordiske modellen, i arbeidet med EUs energiunion, sier olje- og energiminister Tord Lien.

De nordiske energiministerne (f.v): Sirið Stenberg (Færøyene), Ibrahim Baylan (Sverige), Ragnheiður E. Árnadóttir (Island), Lars Christian Lilleholt (Danmark), Tord Lien (Norge), Olli Rahn (Finland).

De nordiske energiministerne (f.v): Sirið Stenberg (Færøyene), Ibrahim Baylan (Sverige), Ragnheiður E. Árnadóttir (Island), Lars Christian Lilleholt (Danmark), Tord Lien (Norge), Olli Rehn (Finland). (Foto: EBM/OED).

Energiminstermøtet markerte hundre år med nordiske elkraftforbindelser, men også tyve år med felles elektrisitetsmarked. Europa-Kommissionen Maroš Šefčovič åpnet elmarkedskonferansen og redegjorde for arbeidet mot en europeisk energiunion. Han fremhevet behovet for en sterk nordisk stemme og nordiske erfaringer i det regionale samarbeidet i Europa. 

Energiministernes felles pressemelding.

IEA: "Norden er i tet"

Energiministermøtet i København sammenfalt med at Det internasjonale energibyrået la frem sin World Energy Outlook 2015 i London. Et kapittel er dedikert det nordiske samarbeidet. Regional tilnærming og integrerte elkraftmarkeder fremheves som nøkkelen til at Norden er i tet hva gjelder lav-karbon utvikling i kraftsektoren.

Det er svært gledelig at det nordiske samarbeidet blir belyst som i IEAs rapport. Dette viser at vi er i front i satsingen på fornybar energi og infrastruktur i Norden, og at velfungerende markeder er viktig for at vi skal nå våre mål mot lavkarbonsamfunnet, sier olje- og energiminister Tord Lien.  

Alle de nordiske landene har sett en jevn frakopling mellom BNP og utslipp av klimagasser det siste tiåret. Dette skyldes hovedsaklig lite fossil bruk i varmeproduksjon og den generelle elektrisitetsmiksen. Regionen har et gjennomsnittlig karbonavtrykk på kun 100 gram CO2 per kilowattime, og dermed plassert seg selv helt i teten hva gjelder lav-karbon utvikling i kraftsektoren. Den globale kraftsektoren vil først kunne nå dette rundt 2040. Langsiktig kraftpolitikk har ført til at man har fått frem de nødvendige investeringene. Alle de fem nordiske landene har en langsiktig politikk for skattlegging av energisektoren og utslipp.

Gassbehov i fremtiden

IEAs anslag viser at med de innmeldte nasjonale planene for klimatiltak til COP21, tar man et viktig skritt for å begrense den global temperaturøkning - til 2,7 grader ved neste århundreskifte. IEA påpeker at verdens energibehov vil øke framover som følge av befolkningsvekst og nødvendig økonomisk utvikling utenfor OECD-landene.

- IEAs analyser viser at olje og gass vil spille en viktig rolle i den globale energiforsyningen i tiår framover. Anslagsvis vil verden bruke nær 50 prosent mer gass i 2040. Regjeringen vil legge til rette for at norsk olje og gass også framover skal bidra til å dekke verdens energietterspørsel, sier Tord Lien.