Norden vil ha grønnere tungtransport

Kan tungtransporten bli klimanøytral innen 2050? Over 100 deltakere diskuterte teknologiske og politiske løsninger på seminar arrangert av Nordisk Ministerråd i Brussel 27. september.

"
Statssekretær Lars Andreas Lunde åpnet arrangementet, og delte Norges syn på veien mot klimanøytral tungtransport. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

– Skal vi nå klimamålene våre er det tydelig at vi ikke har noe annet valg enn å gjøre transportsektoren miljøvennlig, sa statssekretær Lars Andreas Lunde i sin åpningstale.

Transport bidrar til mer enn 26 prosent av klimagassutslippene i Europa, og en fjerdedel av disse kommer fra tungtransporten.

Må bane vei mot klimanøytralitet

På seminaret på Norges Hus i Brussel la interesseorganisasjonen Transport & Environment (T&E) frem hovedpunkter fra sin norsk-sponsede rapport: «Roadmap to climate-friendly land freight and buses in Europe».

Rapporten konkluderer med at det er mulig å gjøre tungtransporten i EU og Norden klimanøytral innen 2050, og presenterer ulike tiltak som kan tas i bruk for å nå det ambisiøse målet.

"
Seminarets to paneldebatter handlet om både teknologiske og politiske løsninger. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Over 100 representanter fra en rekke land, Europakommisjonen, industri og forskningsmiljøer diskuterte konkrete tiltak for å realisere det grønne skiftet.

– Vi kan ikke vurdere målene våre innen transport uten å se på innovasjon og teknologisk utvikling. Endringer skjer raskere enn noen gang tidligere, påpekte statssekretær Lunde.

Har ikke råd til å vente

Den svenske europaparlamentarikeren Jakop Dalunde (Greens) tok opp viktigheten av å handle raskt.

– Overgangen vil bli vanskeligere jo lenger vi venter. Det vil være både lettere og rimeligere å gjøre den nødvendige omstillingen nå, sa Dalunde.

"
Den svenske europaparlamentarikeren Jakop Dalunde tok til orde for at endringer må komme raskt. Foto: Margrete Løbben Hanssen, EU-delegasjonen

Han tok til orde for å øke effektiviteten i transportsektoren og innføre bedre insentiver for lavutslippsløsninger. I tillegg ønsker han å se gods fra tungtransport flyttet over på tog og på mindre varebiler.

– Vi må investere mer, men vi kan ikke bare bruke skattebetalernes penger. Forurenserne må selv betale, konkluderte Dalunde.

Prioriteres av Norden

De nordiske klima- og miljøministerne diskuterte transport på et møte i Oslo i mai i år, og ble enige om noen viktige innspill til EU.

I sitt brev til Europakommisjonen, oppfordrer de EU til å foreslå ambisiøse nye CO2-krav for biler og varebiler etter 2020, introdusere lignende krav for tungtransporten og utvikle robuste målingssystemer.

"
Gjennom flere spørrerunder fikk deltakerne mulighet til å utfordre hverandres synspunkter. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

– Land som Canada, Kina, Japan og USA har allerede innført utslippskrav for tungtransporten, og vi mener at EU bør gjøre det samme, sa statssekretær Lunde.

I Norge har regjeringen som mål at alle nye personbiler og varebiler solgt i 2025 skal være utslippsfrie. Alle nye lokalbusser solgt i 2025 skal være utslippsfrie eller bruke biogass, og innen 2030 skal alle nye lastebiler være utslippsfrie.

Se flere bilder på Flickr.

Tweets fra arrangementet.

Til toppen