Det første nordiske europaministermøtet - "Norden i Europa"

Etter et initiativ fra Norge ble det for første gang invitert til et nordisk europaministermøte i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i Stockholm siste uka i oktober. Møtet ble ledet av EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.

Etter et initiativ fra Norge ble det for første gang invitert til et nordisk europaministermøte i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i Stockholm denne uken. Møtet ble ledet av EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.  

Nordiske europaministre i Stockholm
De nordiske europaministrene var samlet til sitt første møte 28. oktober, i Stockholm. Fra venstre Martin Lidegaard (Danmark), Margot Wallstrøm (Sverige), Vidar Helgesen (Norge) og Lenita Toivakka (Finland). Island var ikke representert på politisk nivå, men ved ekspedisjonssjef Högni Kristjánsson fra det islandske utenriksdepartementet. (Foto: Rune Bjåstad, UD)

– Den økonomiske krisen har bekreftet den nordiske modellens relevans og de nordiske landenes mange felles interesser i utfordringene Europa står overfor. Også den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa i lys av Ukraina-krisen gir grunnlag for tettere europapolitisk dialog mellom de nordiske landene, understreker statsråd Vidar Helgesen.

De nordiske europaministrenes møte fant sted i svensk UD, i form av en arbeidsmiddag tirsdag kveld. Her ble blant annet den nye Europakommisjonen og dens prioriteringer diskutert, og hvordan man kan styrke det nordisk-baltiske samarbeidet. Europaministrene diskuterte også EUs klima og energirammeverk, det østlige partnerskap, samt eksport av velferdsgoder og sosiale ytelser.

– Det nordiske samarbeidet har lange tradisjoner, og har flere suksesshistorier å vise til i europeisk sammenheng. Jeg mener det er potensiale for å synliggjøre de nordiske erfaringene enda bedre, og på den måten fremme felles nordiske interesser og verdier på den europeiske arenaen, sier EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.  

Til toppen