Nordisk arbeidsgruppe for reiseliv

– Vi har mye å lære av hverandre, sier næringsministeren.

Næringsminister Monica Mæland og hennes nordiske kolleger skal sette ned en arbeidsgruppe for det nordiske reiselivssamarbeidet. Det ble besluttet på Nordisk næringsministermøte tirsdag 16. mai.  

I den midlertidige arbeidsgruppen vil det sitte representanter fra både bransjeorganisasjonene og reiselivsmyndigheter.

– Reiseliv er en stor og viktig næring i de nordiske landene. Her har vi mye å lære av hverandre, sier Mæland.

 Det er særlig innenfor kunnskapsdeling, statistikk og profilering av Norden i Asia som er aktuelle samarbeidsområder.

Næringsministeren var 16. mai vertskap for det årlige ministermøtet i Nordisk ministerråd for næring.  Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017.  På møtet deltok næringsministre fra Finland og Island, og statssekretær fra Sverige og Danmark. Åland og Grønland var også representert på møtet.

Til toppen