Nordisk avtale om forsvarsmateriellsamarbeid

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge, Danmark, Finland og Sverige har inngått en avtale vedrørende samarbeid på forsvarsmateriellområdet. Avtalen legger grunnlaget for et utvidet samarbeid om materiell og tjenester til forsvarsformål mellom to eller flere parter i fredstid eller krisetider.

Under Nordefco-møtet i Arvidsjaur og Luleå signerte de nordiske landene en avtale om materiellsamarbeid. Danmarks forsvarsminister Nicolai Wammen, hans svenske kollega Peter Hultqvist, hans finske kollega Carl Haglund og statssekretær I Forsvarsdepartementet Øystein Bø. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten, Sverige.

Avtalen er en revisjon av avtalen mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige til støtte for industrisamarbeid på forsvarsmateriellområdet som ble undertegnet den 9. juni 2001. Revisjonen er blant annet gjennomført for å reflektere nytt EU-regelverk på området, herunder EUs direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser og EUs direktiv om forenklede regler og betingelser ved leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området. 

Den reviderte avtalen fastsetter hovedprinsippene og etablerer et rammeverk for den videre utvikling av nordisk forsvarsmateriellsamarbeid. Avtalen legger opp til at partene samarbeider for å minimere regulatoriske hindringer og fremme dialog innen forsvarsindustrien mellom de nordiske landene.

Avtalen legger også opp til at to eller flere parter kan etablere utdypende vedlegg til avtalen for spesifikke samarbeidsområder, eksempelvis anskaffelser, forsyningssikkerhet og industrielt samarbeid, samt studier, analyser og forskning og teknologiutvikling. Vedleggene vil utgjøre en integrert del av avtalen. 

Her kan en endelig versjon av den reviderte avtalen lastes ned som PDF-fil.