Nordisk-baltiske konsultasjoner med Verdensbankens president

Utenriksminister Børge Brende var vert da Verdensbankens president Jim Yong Kim onsdag møtte de nordiske og baltiske ministrene som har ansvar for Verdensbankgruppen Oslo.

- Mer multilateralt samarbeid er avgjørende dersom vi skal greie å løse de utfordringer verden står overfor i dag. Verdensbanken er en av de viktigste multilaterale institusjonene vi har, sier utenriksminister Brende. 

Hvert år gir Verdensbanken rundt 60 milliarder dollar til langsiktig finansiering på svært gode vilkår til fattige land, gavebistand til de aller fattigste landene og gunstige lån til fremvoksende økonomier.

-Det er store behov for økt finansiering for å oppfylle bærekraftmålene og Parisavtalen. Verdensbankens ønske om kapitalutvidelse var derfor blant temaene på møtet.

Behovet for å bygge bro mellom kortvarig humanitær bistand og langsiktig utvikling og betydningen av samarbeid mellom Verdensbanken og FN, var også på dagsorden.

Norges støtte gjennom Verdensbankgruppen utgjorde i 2016 nesten 3 milliarder kroner.

Nordisk-baltiske konsultasjoner med Verdensbankens president
Verdensbankens president Jim Yong Kim, Børge Brende og de nordiske ministrene som har ansvar for Verdensbankgruppen. Foto: Guri Solberg
Til toppen