Forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Nordisk forsvarsministermøte i Stockholm

Sted: Stockholm

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på det nordiske forsvarsministermøtet i Stockholm.

Se meir informasjon her: 

Gram til nordisk og nordisk-baltisk forsvarsministermøte - regjeringen.no

Pressekontakt:

Marita I. Wangberg, e-post miw@fd.dep.no, telefon +47 905 123 19