Nordisk konferanse om eldreomsorg

4. juni arrangerte KS og Helse- og omsorgsdepartementet konferansen Eldreomsorg i Norden: Like utfordringer – Ulike løsninger? Helse og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen.

De nordiske landene står overfor mange av de samme utfordringene i eldreomsorgen. De sterke veksten i tallet på antall eldre vil fremover gi helse- og omsorgtjenesten flere og mer krevende oppgaver. De nordiske landene har valgt ulike strategier for å løse disse utfordringene. På konferansen belyste politikere, fagpersoner og forskere hvordan de ulike løsningene påvirker blant annet kvaliteten i tjenestene.  

Se Nordisk konferanse om eldreomsorg på webtv

Les programmet for Nordisk konferanse om eldreomsorg

 

 

 

Til toppen