Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen. Denne konferansen er med på å markere avslutningen av et treårig nordisk prosjekt om matsvinn, med deltakelse fra Danmark, Finland, Sverige og Norge.

Konferansen vil ha fokus på:

 • resultater fra det nordiske prosjektet om forebygging av matsvinn 2013-2016, med vekt på
  • matsvinn i primærproduksjonen
  • matsvinn som en effekt av datomerking
  • redistribusjon av mat
 • internasjonal samarbeid om forebygging av matsvinn
 • resultater fra det norske ForMat-prosjektet
 • hvordan arbeidet med å forebygge matsvinn er organisert i Norge med samarbeid mellom bransjen i hele verdikjeden for mat og fem departementer
 • det vil også være gode muligheter for diskusjoner, presentere prosjekter og initiativer for å forebygge matsvinn

Konferansen er åpen for aktører i matvarebransjen, organisasjoner, myndigheter og forvaltning, forsknings- og utdanningsmiljøer og andre interesserte.

Konferansen vil foregå på engelsk.

Dato: Torsdag 27. april 2017 kl. 10.00-16.00.
Sted: Oslo, Gardermoen.
Konferanseavgift:
Før 15. mars 2017: NOK 950. /Etter 15. mars 2017: NOK 1200.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.