Nordisk samarbeid i EU mot antibiotikaresistens

Norge inviterte nordiske kolleger til fagseminar om samarbeidet mot antibiotikaresistens på Norges Hus i Brussel.

Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia, forteller om den norske husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Foto: Sara Svanemyr
Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia, forteller om den norske husdyrnæringens felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Foto: Sara Svanemyr

– De nordiske landene er ledende innen bekjempelsen av antimikrobiell resistens, og sammen står vi enda sterkere for å påvirke og løse problemer internasjonalt, sier Maren Ringstad Widme, fagråd for helse- og mattrygghet ved EU-delegasjonen.

Det nordiske samarbeidet, EUs nye handlingsplan mot antibiotikaresistens, forslag til ny lovgivning om veterinære legemidler og ny dyrehelselov ble diskutert under seminaret i Brussel 7. juni.

Antimikrobiell resistens (AMR) er et raskt voksende problem og en av de største helsetruslene i verden. Resistente bakterier gjør smittsomme sykdommer som tuberkulose og lungebetennelse vanskelig eller umulig å behandle. Hvert år dør om lag 25 000 mennesker i Europa som følge av at bakterier er blitt resistente mot antibiotika, og i 2050 kan ti millioner mennesker i verden dø om man ikke greier å stoppe utviklingen.

Deler kunnskap og erfaringer

I 2015  gikk de nordiske helse- og landbruksministrene i Nordisk ministerråd sammen om en felles deklarasjon for å styrke samarbeidet mellom de nordiske landene om antibiotikaresistens og skape en felles stemme i internasjonale fora, for eksempel overfor EU.

– Deklarasjonen skal sørge for at det opprettholdes et lavt nivå og forsiktig bruk av antimikrobielle stoffer i de nordiske landene. Problemene med antimikrobiell resistens er grenseoverskridende, og gjennom et nordisk samarbeid kan vi dele kunnskap og erfaringer i en felles kamp mot dem, forteller Gisken Thoen, matråd ved Norges delegasjon til EU.

De nordiske landene jobber for en felles, bærekraftig helse gjennom «One Health»-modellen. Begrepet «One Health» er mye brukt internasjonalt og understreker viktigheten av sammenhengen mellom mennesker og dyrs helse og sykdom.

Tema for nordisk ministermøte i Ålesund

Antimikrobiell resistens er også hovedtema når Nordisk ministerråd for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk samles til internasjonalt seminar i Ålesund 27. juni. Her vil «One Health»-perspektivet være sentralt, og blant annet skal EU-kommisær Vytenis Andriukaitis snakke om hvordan EU tar kampen mot antimikrobiell resistens.

Les mer om arrangementet i Ålesund her.

EU ser til Norges antibiotikabruk i landbruket

I tillegg til å styrke det nordiske samarbeidet, var et av målene med seminaret å se på hvordan de nordiske landenes særstilling når det gjelder antibiotikaresistens i landbruket, kan benyttes inn  mot EU. EU er i gang med utarbeidelsen av en ny felles handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Bruken av antibiotika i Norge er svært lav, særlig knyttet til dyrehelse, og Regjeringen har utarbeidet en nasjonal
strategi mot antibiotikaresistens for perioden 2015 – 2020
. Norges resultater og kompetanse på feltet har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller
en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens.

Les også: EU ser til Norge for å bekjempe antibiotikaresistens

 

Til toppen