Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nordisk satsing i klimaforhandlingene

Klima, Arktis, havmiljø og bærekraftig tekstilproduksjon var viktige tema på dagsorden da de nordiske klima- og miljøministrene møttes i Oslo onsdag 30 oktober. Ministerne la betydelig vekt på å støtte opp om klimaforhandingene i Warszawa i november.

- Jeg tror det blir viktigere framover å vise at klimapolitikk ikke kun er en utgift. Det ligger mange muligheter i en omstilling til et lavutslippssamfunn. De internasjonale klimaforhandlingene bør ikke utelukkende være et spørsmål om fordeling av byrder. Her tror jeg de nordiske landene har en viktig rolle i å vise til gode løsninger som vi har erfaring med, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Betydningen av den nordiske gruppen for klimaforhandlingene ble også bekreftet under ministermøtet. Det vil fortsatt være stort behov for arenaer utenfor forhandlingene hvor man kan invitere til bred dialog på tvers av skillelinjene.

Ministrene diskuterte også hvordan de nordiske landene kan bidra til å forsterke miljøsamarbeidet under Arktisk råd. De nordiske land bør styrke samarbeidet på klima og økosystembasert forvaltning, herunder også bedre beskyttelse av verdifulle og sårbare områder

- Klimaspørsmål må ha en helt sentral plass i det arktiske samarbeidet. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk. Vi ønsker å bidra til et styrket arktisk klimasamarbeid innen rammen av Arktisk råd, vektla Tine Sundtoft.

Les pressemeldingen fra nordisk ministerråd.

Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sammen med sine kollegaer miljøminister Lena Ek fra Sverige og miljøminister Sigurður Ingi Jóhannsson fra Island.
Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft sammen med sine kollegaer miljøminister Lena Ek fra Sverige og miljøminister Sigurður Ingi Jóhannsson fra Island. (Foto: Jon Berg/Miljøverndepartemenet)
Til toppen