Nordens dag 23. mars

Nordisk språk på timeplanen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– At elever blir kjent med språk i våre nordiske naboland er viktig. Når vi forstår hverandre, åpner det nye muligheter for oss i Norden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Over hele Norden ble Nordens dag markert 23. mars med heiste flagg. Sammen med Foreningen Norden besøkte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Rothaugen skole i Bergen, der han deltok på Nordisk skolechat sammen med elevene.

– Språk er nøkkelen til nordisk samhørighet og bevegelse over landegrensene.  En god forståelse av hverandres språk fremmer et nordisk utdanningsfelleskap og et felles nordisk arbeidsmarked, sier Røe Isaksen.

– Dette var gøy, noe alle bør alle få sjansen til. Det er også de unge som skal videreutvikle det nordiske samarbeidet, og da trenger de kunnskap om og personlige opplevelser. Med god nabospråkforståelse kan vi flytte, studere, arbeide og oppleve kultur og vennskap i hele Norden, sier Heidi Lønne Grønseth i Foreningen Norden.

Elevene og kunnskapsministeren tok sjansen, og kastet seg ut i det. 

Foreningen Norden og kunnskapsministeren oppfordrer skoler til å gi elevene lærerik, relevant og spennende undervisning om Norden. 

Og hvem sier at det ikke kan være Nordens dag hver dag?https://nordeniskolen.org/nn
Gratis læringsplattform for elever i de nordiske landene.