Nordisk initiativ for energieffektivisering og humanitær bistand i Øst- og Sør-Ukraina

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske utenriksministrene har blitt enige om å gi Ukraina snarlig bistand til humanitær gjenoppbygging og energieffektivisering. Bistanden skal stilles til rådighet for de berørte og sårbare regionene i Øst- og Sør-Ukraina.

De nordiske utenriksministrene er i dag blitt enige om å gi Ukraina snarlig bistand til humanitær gjenoppbygging og energieffektivisering. Bistanden skal stilles til rådighet for de berørte og sårbare regionene i Øst- og Sør-Ukraina.

- Det er avgjørende at lokalbefolkningen og de internt fordrevne får bistand, slik at en normaliseringsprosess kan komme i gang i disse delene av Ukraina, uttalte de nordiske utenriksministrene.

Bistanden vil bli gitt gjennom Det nordiske miljøfinansieringsselskapet (Nefco — Nordic Environment Finance Corporation), som lenge har hatt et veletablert og effektivt nærvær i Ukraina.

I første omgang vil det nordiske initiativet være rettet mot gjenoppbygging av viktig sosial infrastruktur, for eksempel skoler, barnehager og helsesentre, i visse tilfeller også ødelagte boliger.

Noen prosjekter som allerede er planlagt av Nefco vil bli framskyndet i den grad dette er mulig, mens andre og nye prosjekter vil bli identifisert og avtalt med ukrainske myndigheter. Finansieringen beløper seg til to millioner euro i 2014, med ytterligere bevilgninger for 2015.

Dette initiativet vil gi Nefco mulighet til å finansiere andre passende prosjekter på tilsvarende måte. Prosjektene vil bli gjennomført på landsbygda i Øst- og Sør-Ukraina, blant annet i regionene Luhansk og Donetsk. 

Dette nordiske initiativet vil bare dekke en liten del av Ukrainas behov for gjenoppbygging og energieffektivisering. Hensikten er å sette i gang en prosess som kan utvides i gjennomføringsfasen, og som vil kunne kobles til Ukrainas nasjonale programmer og annen internasjonal bistand.