Nordisk samhold i koronaens tid

- De nordiske landene er våre nærmeste naboer, venner og samarbeidspartnere, også når vi opplever kriser som nå. På tross av ulike smittevernstrategier, hjelper vi hverandre med å løse konkrete utfordringer. Samarbeid om vaksinekjøp er et godt eksempel, med Sverige som en helt sentral støttespiller i EU, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Sammen med nordisk samarbeidsminister Jan Tore Sanner deltok hun og flere andre norske statsråder under Nordisk råds sesjon denne uken. Nordisk råds sesjon er et årlig politisk toppmøte for parlamentarikere, statsministere og andre regjeringsmedlemmer fra de nordiske landene. Sesjonen gikk av stabelen 27.-29. oktober i digitalt format. Den viktigste saken på dagsordenen var nordisk samarbeid i koronaens tid, og Nordens bidrag til grønn gjenoppbygging etter krisen. 

Verdens mest integrerte og bærekraftige region

I 2019 vedtok de nordiske statsministrene en ny visjon for Nordisk ministerråd: Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region fram mot 2030. Ambisjonen er at Norden skal være en foregangsregion på klima og miljø og ta aktivt del i den grønne omstillingen i Europa.

- Veien ut av krisen må bli grønnere og mer bærekraftig, og det nordiske samarbeidet skal bidra til nettopp det, sier samarbeidsminister Jan Tore Sanner.

Under sesjonen drøftet også de nordiske ministrene og parlamentarikerne i Nordisk råd behovet for en sterk nordisk stemme i en mer urolig verden.

- Verden står overfor store globale utfordringer som ingen stat kan løse alene. Vi ser økende press på multilateralt samarbeid og tendenser til proteksjonisme. Vi ser økende press på rettsstat og demokrati, også i Europa. I møte med disse utfordringene er det nordiske samarbeidet svært viktig. De nordiske landene deler en sterk tro på forpliktende internasjonalt samarbeid for å løse felles utfordringer. Det trenger vi mer av fremover, sier utenriksminister Eriksen Søreide.