"Nordisk superuke" i gang

Under Nordisk råds 69. sesjon i Helsingfors i dag presenterte nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen, en fersk undersøkelse som viser at over 90 prosent at den nordiske befolkningen anser det nordiske samarbeidet som viktig. 60 prosent anser det som svært viktig.

Denne uka møtes norske, svenske, danske, islandske og finske statsråder og parlamentarikere i Helsingfors, til den årlige Nordisk råds sesjon. Dette er en «nordisk superuke» og en sentral møteplass hvor samarbeidet mellom de fem landene, inkludert Færøyene, Grønland og Åland diskuteres.

Tematikken er aktuell. Tidligere i høst ble 3000 nordiske innbyggere spurt om deres holdning til nordisk samarbeid. 90 prosent mener det nordiske samarbeidet er viktig. I tillegg ønsker 68 prosent å se mer nordisk samarbeid. I 2017 har Norge hatt formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd. I 2018 tar Sverige over stafettpinnen.

- Legitimiteten til vårt samarbeid hviler på den merverdien det skaper for våre innbyggere. Resultatene av denne undersøkelsen gir oss et folkelig mandat til fortsatt satse videre på nordisk samarbeid innenfor en rekke områder fremover. I løpet av året har vi arbeidet målbevisst for å styrke vår konkurransekraft, ved å prioritere en nordisk satsing på blant annet digitalisering. Jeg føler meg trygg på at Sverige vil videreføre dette arbeidet, sier nordisk samarbeidsminister, Frank Bakke-Jensen.

Når det gjelder hvilke områder den nordiske befolkningen ønsker mest samarbeid om, kommer forsvars- og sikkerhetsspørsmål øverst på listen. Etterfulgt av helse- og sosialområdet, samt klima og miljø.

- Det er ikke uventet at undersøkelsen viser et ønske om å forsterke samarbeidet om forsvar og sikkerhet. Vi lever i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. De nordiske landene har de senere år målrettet forsterket samarbeidet om sikkerhet og forsvar. Vi har blant annet lykkes med å fordype den sikkerhetspolitiske dialogen, sier Bakke-Jensen.

Les mer om den nordiske spørreundersøkelsen.

Bakgrunn

Nordisk råds sesjon 2017 er den 69. i rekken. I tillegg til statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og nordisk samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen deltar også klima- og miljøminister Vidar Helgesen, helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, kulturminister Linda Hofstad Helleland og kunnskapsminister Henrik Asheim.

Mer informasjon om Norges formannskap i Nordisk ministerråd finnes her. #Norden2017

Til toppen