Nordiske forsvarsministre samles i Helsinki

Videreutvikling av det nordiske forsvarssamarbeidet står på agendaen når forsvarsministrene samles i Finland 3.-4.-desember 2013. Norge skal lede det nordiske forsvarssamarbeidet i 2014.

- Vi ønsker å videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet, og vi vil konsentrere oss om det praktiske samarbeidet for å få bedre ressursutnyttelse og økt operativ evne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flere nasjoner deltar
De nordiske forsvarsministerne vil diskutere sikkerhetspolitiske emner og mulig samarbeid i internasjonale operasjoner, og følge opp utviklingen av kapabilitets- og materiellsamarbeidet. 

Norge tar fra nyttår over formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet. Under forsvarsministermøtet vil Ine Eriksen Søreide legge frem hvilke saksfelt Norge vil prioritere i formannskapsåret. Videreutvikling av det praktiske samarbeidet innen øving og trening, deltagelse i internasjonale operasjoner, økt effekt av kapabilitetsprosjekter og styrkingen av den sikkerhetspolitiske dialogen står sentralt. Det vil også bli møter mellom de nordiske og de baltiske forsvarsministrene, og et møte for forsvarsministrene i Northern Group. I Northern Group inngår Nederland, Storbritannia, Polen og Tyskland i tillegg til de nordiske og de baltiske landene.  I det nordisk-baltiske møtet vil representanter fra det europeiske forsvarsbyrået (EDA) og NATOs transformasjonskommando (ACT) være til stede.

Til Sverige
Etter forsvarsministermøtet i Finland vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide reise til Stockholm for et bilateralt møte med sin svenske kollega Karin Enström.

Priv til red:
Pressekontakt for forsvarsministeren: Marita I. Wangberg, 90512319 evt Forsvarsdepartementets pressevakt, 23096011.

Det vil bli holdt en pressekonferanse 4. desember kl 14.30 (lokal tid) på Ständerhuset i Helsinki (Snellmansgatan 9–11), der de nordiske forsvarsministerene vil være tilgjengelig for kommentarer. Oppmøte senest 14.15. Påmelding til det finske forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet på telefon + 358 295 140 123 eller e-post tiedotus@defmin.fi senest mandag 2. december kl. 16.00. 

For ytterligere informasjon om Nordefco, se:
 www.nordefco.org  og http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/tema/forsvarspolitikk/nordisk-forsvarssamarbeid-nordefco.html?id=532212

Til toppen