Global konferanse om såvaremangfold og bønders rettigheter

Norge arrangerer en tre dager lang konferanse fra 28-30. september i Indonesia, som tar for seg hvordan bønder forvalter det genetiske mangfoldet i våre matplanter. Sammen med Indonesia er Norge vertskap for nærmere hundre deltakere fra en rekke land.

Under den offisielle åpningen av arrangementet vektla Borgar Olsen Tormodsgard, førstesekretær ved den norske ambassaden i Indonesia, nødvendigheten av å bevare genressurser i åkrer og i genbanker. Dette er også anerkjent i den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Bønder, forskere, beslutningstakere og representanter fra såvareindustri, sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner vil dele synspunkter og erfaringer med hensikt om å komme med anbefalinger til det neste møtet under Plantetraktaten.

Den første dagen av konferansen ble i stor grad viet å dokumentere fordeler med tradisjonelle sorter og uformelle såvaresystem. Videre vil konferansen ta for seg hvordan immaterielle rettigheter som plantesortsbeskyttelse og såvareregelverk kan påvirke bønder og lokalsamfunns mulighet til å fortsette og forvalte plantegenetisk mangfold.

Konferansen ledes av Regine Andersen, daglig leder av Oikos – Økologisk Norge og mangeårig forsker på bønders rettigheter til såvare, og Carlos Correa fra Argentina. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet programmet. Gjennomføringen av konferansen skjer i samarbeid med sekretariatet for Plantetraktaten. Italia og Sveits samt en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner har gitt finansielle bidrag.

Til toppen