Norge bekymret for dom mot Liu Xiaobo

Norge ser med dyp bekymring på dommen mot den kinesiske menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo som er avsagt i Beijing. Liu Xiaobo ble dømt til 11 års fengsel for ”undergravelse av statsmakten” og for å ha benyttet seg av sin rett til å uttrykke sine meninger gjennom demokratioppropet Charter 08 i 2008.

Norge ser med dyp bekymring på dommen mot den kinesiske menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo som ble avsagt i Beijing i dag. Liu Xiaobo ble dømt til 11 års fengsel for ”undergravelse av statsmakten” og for å ha benyttet seg av sin rett til å uttrykke sine meninger gjennom demokratioppropet Charter 08 i 2008. Han har som mangeårig aktivist benyttet seg av sin rett til fritt og fredelig å uttrykke sine meninger. Norge ser alvorlig på begrensningen av ytringsfriheten i Kina og oppfordrer kinesiske myndigheter til og snarest frigi Xiaobo.

Norge har tatt opp saken med kinesiske myndigheter ved flere anledninger, sist 22. desember og under en rundebordskonferanse om menneskerettigheter 16 og 17. desember.

Norge sluttet seg til EUs erklæring fra 14. desember som klart uttrykker bekymring over fengslingen og rettsaken mot Xiaobo og oppfordrer kinesiske myndigheter til å løslate ham uten betingelser.

Den norske ambassaden i Beijing forsøkte, på lik linje med representanter fra andre lands ambassader, å være tilstede under rettsaken og søkte også om å få være tilstede under domsavsigelsen. Dette ble avvist av kinesiske myndigheter.

Til toppen