Norge bidrar med 100 millioner i budsjettstøtte til Palestina

– Den økonomiske situasjonen for den palestinske selvstyremyndigheten er akutt. De trenger penger til å betale for grunnleggende tjenester, som helse og utdanning, til befolkningen. Derfor overfører Norge nå 100 millioner kroner i budsjettstøtte, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Bilde av tre sykepleiere ved kuvøse på sykehys
Ansatte gir et barn behandling på Al Maqased-sykehuset i Øst-Jerusalem. Foto: UNICEF

Den palestinske selvstyremyndigheten vil bruke pengene til å finansiere viktige tjenester innen helsesektoren, blant annet medisiner og behandling ved palestinske sykehus i Øst-Jerusalem.  

Den økonomiske situasjonen til den palestinske selvstyremyndigheten har blitt alvorlig forverret de siste månedene på grunn av krigen i Gaza, økt uro og mange hindringer på Vestbredden, og fordi Israel holder tilbake store deler av toll- og skatteinntektene som de krever inn på vegne av den palestinske selvstyremyndigheten. Norge har bidratt til en midlertidig ordning som legger til rette for at Palestina har fått tilgang til deler av disse inntektene.

– Vi må forhindre at den palestinske selvstyremyndigheten kollapser, det ville vært et alvorlig tilbakeskritt for palestinerne og muligheten for en tostatsløsning. Det ville også undergravd den 30 år lange innsatsen med å bygge palestinske institusjoner. Jeg oppfordrer Israel til å overføre skatte- og avgiftsinntektene som de holder tilbake, og det internasjonale samfunnet om å fortsette støtten til palestinerne,  sier Eide.