Norge bidrar med 72 millioner kroner til International Finance Corporations arbeid for lokal produksjon og jobbskaping

Norge inngår en avtale med Verdensbankens private sektorarm – International Finance Corporation (IFC) – om å støtte programmet Global Health Platform med 72 millioner kroner.

- Utviklingsland har ofte sårbare helsesystemer og svake sosiale sikkerhetsnett. Krisen forsterkes ved at svært mange lavinntektsland er avhengige av importerte helseprodukter og forbruksvarer. Dette programmet er viktig fordi IFC vil legge til rette for at varer og helsetjenester i større grad kan produseres lokalt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Gjennom Global Health Platform, tilbyr IFC finansieringsløsninger og rådgivning til produsenter, leverandører og tjenesteleverandører som arbeider for å bedre tilgangen til helseprodukter og helsetjenester i utviklingsland. Gjennom dette programmet vil IFC også øke kompetansen i helsetjenestene og arbeide for mer likestilling på ledelsesnivå. Global Health Platform kommer i tillegg til IFCs finansieringspakke på 8 milliarder USD som ble stilt til rådighet da pandemien brøt ut i mars. Denne finansieringspakken har hjulpet bedrifter til å fortsette produksjonen og til å overleve til tross for pandemien.

- Norge har en ledende rolle i arbeidet med å slå ned pandemien; både politisk og ved å mobilisere økonomisk støtte til den globale responsen. IFCs Global Health Platform supplerer og styrker WHO ACT-Accelerators mål. Privat sektor er helt avgjørende for at vi skal slå ned på pandemien, og vi er stolte av å samarbeide med IFC, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.