Norge bidrar til alliert sikkerhet i øst

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge tilbyr NATO bidrag til alliansens styrkede tilstedeværelse i de østlige medlemslandene.

Kompanistridsgruppen vil inngå i det nye konseptet for forsterket fremskutt nærvær – såkalt enhanced Forward Presence (eFP) – som ble endelig vedtatt på NATO-toppmøtet i Warszawa 8.-9. juli. eFP innebærer at medlemsland som er i en spesielt utsatt situasjon vil ha multinasjonale NATO-styrker tilstede i landet på rotasjonsbasis. Dette gjelder Polen, Estland, Latvia og Litauen.  

– Konseptet er del av NATOs brede tilnærming for styrking av alliansens evne til å avskrekke konflikt og forsvare allierte. NATO må tilpasse seg nye sikkerhetsutfordringer og trygge alle medlemslandene. Styrkene skal ikke være der permanent, men så lenge det er nødvendig. Tilstedeværelsen i øst viser at de europeiske landene har evne og vilje til å redusere skjevhetene i den transatlantiske byrdefordelingen. Samholdet og solidariteten i alliansen er viktigere enn noen gang, sier statsminister Erna Solberg.

Mekanisert kompanistridsgruppe
Regjeringen har besluttet at Norge skal tilby et militært bidrag på om lag 200 personer til forsterket nærvær i øst. Dette vil kunne være en mekanisert kompanistridsgruppe eller en annen enhet av tilsvarende størrelse fra Hæren.  

– Vi vil tilby NATO dette styrkebidraget for om lag seks måneder i 2017. Et norsk bidrag til forsterket nærvær i øst er et viktig tiltak for å styrke alliansens totale avskrekkings- og forsvarsevne, noe som også er viktig for norsk sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den endelige innretningen på bidraget og tidspunkt for deployering vil bli avklart senere.

Om eFP
NATO vil i 2017 utplassere fire mekaniserte bataljonsstridsgrupper, hver på omkring 1000 soldater, i hvert av de fire landene. Planen er at de skal være på plass i løpet av 2017. Ledelsen skal etter planen ivaretas av et multinasjonalt divisjonshovedkvarter som etableres i Polen. eFP bryter ikke med Grunnakten fra 1997 mellom NATO og Russland.