Historisk arkiv

Norge blant EUs viktigste handelspartnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Nye tall viser at EFTA-landene var blant EUs viktigste handelspartnerne i årets første halvdel.

16. september publiserte Eurostat, EUs statistikkinstitusjonen, oppdaterte tall for omfanget av og utviklingen i EU-landenes samlede handel med andre land og tilsvarende for utenlandshandelen til hvert av medlemslandene.

Eurosonen er preget av statlige gjeldsproblemer og flere av landene går nå gjennom betydelige innstrammingsprogrammer, og både EU selv og andre nedjusterer anslagene for den økonomiske utviklingen i unionen. I en slik situasjon kan det være interessant å se på disse tallene som én illustrasjon på hvor avhengig landene er av hverandres utvikling.

Norge viktig handelspartner
Det er verdt å merke seg at Norge er blant de største handelspartnerne til EU samlet. Norge importerte mer fra EU i perioden fra januar til juli i år enn både India, Brasil og Sør-Korea. Samtidig importerte Norge omtrent like mye som Japan. Bare USA, Kina og Russland hadde større eksport til EU samlet. Norges import fra og eksport til EU økte betydelig fra tilsvarende periode i 2010. Vi har et betydelig overskudd i handelsbalansen overfor EU. I den aktuelle perioden i år har Norge et handelsoverskudd på over 24 milliarder euro.

Eurosonen
Norge er ikke med på den tilsvarende tabellen over de største handelspartnerne til eurolandene alene. Foruten USA, Kina, Russland og Japan er det andre EU-land utenfor eurosonen som figurerer på denne listen. Sverige er blant de største handelspartnerne på denne listen. Det er også verdt å merke seg at Hellas har en forholdsvis beskjeden handel med utlandet, og at det var et underskudd på denne handelsbalansen i perioden fra januar til juli i år på nærmere ti milliarder euro. Både Italia og Spania hadde betydelige underskudd i sin handel med utlandet i denne perioden. For begge landene var disse på godt over 20 milliarder euro.

Her finner du tabellene som viser handelsomfanget til og med juli i år og endringer sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Her kan du lese pressemeldingen fra Eurostat.

Til toppen