Brasil og Norge fortsetter forskningssamarbeidet

Den brasilianske forskningsministeren Marcos Cesar Pontes og forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har underskrevet en revidert avtale om forskningssamarbeid

– Flere norske utdannings- og forskningsinstitusjoner ønsker å bygge sterke og langsiktige partnerskap med Brasil. Vi har felles interesser blant annet innen havforskning, olje, gass og fornybar energi og biodiversitet og klima. Vi ønsker å utvikle forskningssamarbeidet ytterligere og fornyelsen av avtalen med Brasil gir oss mulighet til det, sier Asheim.

I den reviderte  avtalen, en såkalt MoU (Memorandum of Understanding), åpner man også opp for å utrede om Norge og Brasil skal forenkle finansieringen av samarbeidsprosjekter. Målet er et system hvor norske og brasilianske forskere sammen kan levere inn prosjektsøknader til enten Forskningsrådet eller et brasiliansk forskningsråd. Dersom prosjektet får støtte vil henholdsvis Forskningsrådet eller det brasilianske forskningsrådet finansiere prosjektet for begge lands forskere.

Dette vil være en stor forenkling. Det finnes allerede en slik avtale med Sør-Korea og Forskningsrådet har inngått lignende avtaler også med andre land. I tillegg legges innovasjonssamarbeid til avtalen. Foruten det er det ingen store endringer.

Signeringen av  MoU-en ble gjort digitalt og i forbindelse med et joint working group- møte mellom blant annet flere norske departementer og Forskningsrådet og tilsvarende deltagelse fra brasiliansk side.