Norge deltar på europeisk luftfartskonferanse i Amsterdam

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen deltar på Aviation Summit i Amsterdam, i regi av det nederlandske EU-formannskapet. Rusmisbruk hos flybesetning, arbeidsforhold i luftfarten og regelverk for ubemannede luftfartøy (droner) er blant temaene Norge tar opp på konferansen.

- For rusmisbruk hos flybesetninger, er det viktig å harmonisere tiltak på europeisk nivå, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen, i forbindelse med besøket.

Når det gjelder ubemannede luftfartøy, som er et tema som løftes på konferansen, sier statssekretæren: - regelverk for droner må være fleksibelt, slik at det ikke hemmer innovasjon og utvikling.

Om konferansen
Aviation Summit er en stor europeisk luftfartskonferanse  som går over to dager, 20. og 21. januar. Hovedtema som diskuteres er konkurransesituasjonen for europeiske luftfartsaktører, sett i forhold til aktører fra andre verdensdeler. Det diskuteres også tiltak for å modernisere og effektivisere luftfartssektoren i Europa, både for å redusere kostnader og for å håndtere kapasitetsproblemer og ivareta høyt sikkerhetsnivå og miljøhensyn.

Bakgrunnen for konferansen er EUs nye luftfartsstrategi, som kommisjonen la frem i begynnelsen av desember.

Deltagere på Aviation Summit er transportministere fra EU-landene, EU-kommisjonen, ledelsen i EU-parlamentets transportkomité og ulike representanter for luftfartsbransjen.

 Les mer i pressemelding fra EU-formannskapet.