Norge deltok i EUs justisrådsmøte i Brussel

Justisminister Anders Anundsen og statssekretær Ove A. Vanebo var 18. november i Brussel for å følge opp dialogen med EU og medlemslandene om bekjempelse av terror og grensekontroll.

statssekretær Ove A. Vanebo og justisråd Aksel Sørby på vei ut fra justisrådsmøtet i Rådet. Foto: Hilde Sandvær, EU-delegasjonen

Statssekretær Vanebo fra Justis- og beredskapsdepartementet var til stede under EUs rådsmøte for justis- og innenriksministre i Brussel.

Bekjempelse og forebygging av terror

Temaet for rådsmøtet var blant annet hvordan man kan bekjempe og forebygge terror bedre ved å styrke informasjonsdelingen mellom landene, å sikre bedre bruk av eksisterende databaser som Schengen Information System, å samarbeide tettere med relevante naboland og ved å styrke kontrollen på Schengens yttergrense.

– Det var en interessant og nyttig diskusjon om de ulike antiterrortiltakene som EU nå arbeider med, sa statssekretæren om møtet.

I rådet ble det også gitt en orientering om ETIAS, det nye systemet der reisende fra land med visumfrihet må forhåndsregistrere seg for å kunne besøke Schengen-land. Kommisjonens forslag skal nå behandles i Rådets arbeidsgrupper, og legges frem senere for vedtak på ministernivå.

Håndtering av fremmedkrigere

Justisminister Anundsen deltok forut for rådsmøtet på et frokostmøte ledet av Belgia med ministrene fra 15 EU- og Schengen-land som er særlig berørt av og engasjert i problematikk knyttet til fremmedkrigere.

Les mer om Norges utenrikspolitisk samarbeid med EU

Her snakket gruppen særlig om hvordan man skal håndtere fremmedkrigere som returnerer til Europa. I følge PST var det ved årsskiftet rundt 40 norske fremmedkrigere i Syria og Irak, de fleste tilknyttet IS. PST er videre kjent med at om lag 30 personer har returnert til Norge.

Det ble i forrige uke kjent at Justis- og beredskapsdepartementet har forlenget den midlertidige grensekontrollen i norske havner med fergetrafikk til Sverige, Danmark og Tyskland med tre måneder fram til 11. februar 2017.

Til toppen