Norge er annerledeslandet

Norge er nå et annerledesland.

Vi er åpnere enn de aller fleste andre land midt i en verdensomspennende pandemi.

Vi har lavere smitte enn de aller fleste andre land midt i en verdensomspennende pandemi.

Vi slår ned utbruddene lokalt – så raskt og bestemt det lar seg gjøre.

Vi holder resten av landet så åpent som det lar seg gjøre.

Det er den norske strategien.

Vi ser at den fungerer – så langt.

Kommunene som har blitt rammet av utbrudd har tatt grep og slått ned smitten.

Det har skjedd i Haugesund og Moss.

Det har skjedd på Hamar og Vestvågøy.

Det har skjedd i Sarpsborg og Fredrikstad.

Og nå ser det ut som om Bergen har fått kontroll etter noen tøffe uker.

Det er ikke bare kommuneleger, smittesporingsteam, helsepersonell, ordførere og byråder som har gjort en stor innsats.

Det har også innbyggerne i kommunene som ble rammet.

De har tatt jobben med å slå ned smitten.

De har sørget for at det som ble stengt kunne åpne igjen.

Jeg blir imponert over dette igjen og igjen. 

Hver eneste gang vi ser en lokal oppblomstring i smitte,

ser vi også en lokal oppvisning i engasjement.

Det hjelper jo ikke med kompetente kommuneleger og smarte smittesporingsteam hvis folk flest gir blaffen.

Men folk flest gir ikke blaffen.

Folk flest tar ansvar.

Takket være folk flest har den norske strategien fungert – så langt.

Takket være folk flest har vi greid å holde smitten lav og samfunnet åpent – så langt.

*****

Kommunene som slår ned lokale utbrudd beskytter ikke bare sine egne innbyggere. De beskytter innbyggerne i hele landet.

Hvis et lokalt utbrudd ikke blir slått raskt ned, kan det vokse til en bølge som slår inn over store deler av landet og rammer store deler av befolkningen.

Nå er det Oslo som står i første linje og må gjøre denne jobben for oss alle!

*****

Vi har levd med koronaviruset i et halvt år.

Det betyr at vi har samlet erfaringer i et halvt år.

Vi har aldri visst mer om viruset enn vi vet nå.

Vi har aldri vært bedre rustet til å slå ned smitte enn vi er nå.

I løpet av dette halvåret har vi fylt opp en verktøykasse med mange redskaper vi kan bruke for å stoppe smitte.

Det er dem kommunene må ta i bruk når de har utbrudd.

Det er ikke nok å hente fram verktøykassen og lete etter redskaper du tror kanskje kan være der når uhellet har skjedd.

Kommunene må gjøre seg kjent med hvilke verktøy de har, og planlegge hvordan de skal ta dem i bruk under lokale utbrudd.

Vi har denne uken sendt ut et rundskriv med veiledning om hvordan kommunene raskt kan ta ulike grep for å stoppe smittespredning.

Vi sender i dag brev til kommunene der vi ber dem planlegge hva de trenger av smittevernutstyr neste år og bestille nok til at det rekker første halvår 2021.

I mars opprettet vi en felles innkjøpsordning for smittevernutstyr for å sikre kommuner og sykehus utstyr i en krevende situasjon.

Ordningen som Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp fikk raskt på plass, har fungert godt.

Ved nyttår vender vi tilbake til normale rutiner der sykehusene og kommunene selv står for innkjøp av smittevernutstyr.

For å sikre at helsetjenesten har utstyret de trenger i en kritisk situasjon, forsterker vi det nasjonale reservelageret og gjør det til et nasjonalt beredskapslager. Det skal inneholde utstyr for seks måneders forbruk i kommunene og på sykehusene.

Vi sender i dag brev til kommunene der vi orienterer om dette, og oppfordrer dem til å bestille utstyret de trenger allerede nå.

Ekstrakostnader vil bli kompensert av staten.

******

Smitten øker nå i store deler av verden.

Vi ser bilder i mediene som minner om dem vi så i vår.

Vi ser igjen at sykehus fylles opp av alvorlig syke mennesker.

Vi ser igjen at gatene tømmes og menneskene stenger seg inne.

I Norge er fortsatt smitten lav sammenlignet med de fleste andre land, selv om vi også har smitteøkning.

Det er registrert smitte i 90 kommuner.

Det vil si at det ikke er smitte i 266 kommuner.

Målet vårt er å fortsette gjenåpningen av det norske samfunnet så fort smittesituasjonen gjør det mulig.

Men vi må vurdere om det lar seg gjøre på en trygg måte.

Vi ser at det har gått galt i land etter land.

Alle som har åpnet opp – har måttet stenge ned igjen fordi smitten har økt.

Vi skal ikke ta noen sjanser.

Men vi vil nå vurdere om det er mulig å gjenåpne mer nasjonalt, men samtidig ha strenge tiltak og begrensninger i de kommunene som har høy smitte og forhøyet risiko for smittespredning.

*****

I mange land tar myndighetene nå tøffe – og helt nødvendige – grep for å slå ned smitten.

Vi ser at strenge restriksjoner kan føre til både demonstrasjoner og konspirasjoner.

Grepene som skal stoppe viruset – får folks liv til å stoppe opp.  

De siste månedene har vi sett folk protestere mot smitteregler de synes er for strenge og styresmakter de ikke har tillit til.

Koronaviruset endrer liv og knuser drømmer.

Det er ikke rart at menneskene som opplever det slik leter etter argumenter for å slippe tiltakene og til slutt går ut i gatene for å protestere. 

Det er veldig alvorlig. Hvis ikke folk forstår eller støtter myndighetenes grep, blir det vanskelig å stoppe viruset fra å spre seg.

Vi er heldige i dette landet.

Innbyggerne har høy tillit til hverandre og til myndighetene.

Det gjør at de følger rådene og reglene som stopper smitten.  

Den høye tilliten gir oss superkrefter i kampen mot koronaviruset. 

Dette har fungert så langt.

Men vi skal stå i dette lenge sammen.

Skal folk beholde denne tilliten, må de oppleve at grepene som blir tatt er riktige og nødvendige.

Slik sparer vi på kreftene i en pandemi som kommer til å vare lenge.

Norge er nå et annerledesland, som midt i en pandemi er mer åpent enn de fleste andre land rundt oss.

Vi har ingen garanti for at dette kan vare.

Vi ser at myndighetene må stramme inn landene rundt oss.

Men vi kan klare det.

Hvis vi holder minst en meters avstand til hverandre.

Hvis vi holder hendene rene.

Hvis vi holder oss hjemme hvis vi er syke.

Da holder vi samfunnet åpent.

Det er i bunn og grunn tilliten som holder samfunnet vårt åpent – det er jo den som får oss til å følge smitterådene og stille opp for hverandre.

Tilliten har hjulpet oss til å komme dit vi er i dag.

Tilliten kan hjelpe oss til å komme dit vi skal.

Det er tilliten som er det viktigste verktøyet i verktøykassen.