Norge er uenig i ESAs uttalelse om foreldrepenger

– Vi er ikke enig i ESAs konklusjon fordi vi mener at den norske foreldrepengeordningen ikke omfattes av likestillingsdirektivet, og at Norge har et vidt handlingsrom til å utforme ordningen slik vi selv ønsker. Regjeringen har derfor svart ESA at vi er uenig i at den norske ordningen er i strid med EØS-avtalen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) konkluderte i en uttalelse 15. november 2017 at aktivitetskravet i den norske foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet i EØS-avtalen fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger. Aktivitetskravet innebærer at fars rett til å ta ut foreldrepenger fra fellesdelen av permisjonen er avhengig av at mor er i jobb, heltidsstudier eller lignende. 

– Norge er et av verdens mest likestilte land. Vi har en svært god foreldrepengeordning, som gjør det mulig for begge foreldrene å være hjemme med barnet i dets første leveår. En viktig grunn til at aktivitetskravet ikke har blitt avviklet er at det bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid eller studier, sier Helleland. 

Direktivet forbyr kjønnsdiskriminering knyttet til arbeids- og ansettelsesforhold. Barne- og likestillingsdepartementets syn er at den norske foreldrepengeordningen er en velferdsytelse som ligger utenfor virkeområdet til likestillingsdirektivet. Norge har heller ingen EØS-rettslig plikt til å tilby betalt foreldrepermisjon, noe ESA er enig i. 

– Når det ikke foreligger en plikt til å tilby betalt foreldrepermisjon, bør EØS-landene som velger å tilby dette, ha stor frihet til å bestemme hvilke vilkår som må være oppfylt, og hvordan foreldrepengene skal beregnes, sier Helleland. 

Les departementets brev til ESA.

Til toppen